đe dọa an ninh Mỹ

Hai công dân người Anh là Kathy và Edward Francis dự định tạo bất ngờ cho cháu trai của họ là Micah Strachan bằng chuyến du lịch tới Florida, Mỹ để đi chơi ở Disneyland. Theo kế hoạch, Micah sẽ chỉ biết tới khi hoạch khi có mặt ở sân bay vào ngày 19/2 tới. […] 9 tuổi đã đe dọa an ninh Mỹ

Hai công dân người Anh là Kathy và Edward Francis dự định tạo bất ngờ cho cháu trai của họ là Micah Strachan bằng chuyến du lịch tới Florida, Mỹ để đi chơi ở Disneyland. Theo...