dị dạng

Mời bạn chiêm ngưỡng những ngôi nhà có hình thù độc đáo trên thế giới, như nhà uốn lượn như sóng, nhà hình tròn, nhà thủng… Ảnh trên Huanqiu. Nhà cong queo ở Sopot, Ba Lan. Tháp Nakagin Capsule ở Tokyo, Nhật Bản. Nhà UFO ở Đài Loan. Nhà chênh vênh ở Vienna, Áo.   […] Những ngôi nhà không đụng hàng

Mời bạn chiêm ngưỡng những ngôi nhà có hình thù độc đáo trên thế giới, như nhà uốn lượn như sóng, nhà hình tròn, nhà thủng… Ảnh trên Huanqiu. Nhà cong queo ở Sopot, Ba Lan. Tháp...

Mời bạn chiêm ngưỡng những ngôi nhà có hình thù độc đáo trên thế giới, như nhà uốn lượn như sóng, nhà hình tròn, nhà thủng… Ảnh trên Huanqiu. Nhà cong queo ở Sopot, Ba Lan. Tháp Nakagin Capsule ở Tokyo, Nhật Bản. Nhà UFO ở Đài Loan. Nhà chênh vênh ở Vienna, Áo.   […] Những ngôi nhà không đụng hàng

Mời bạn chiêm ngưỡng những ngôi nhà có hình thù độc đáo trên thế giới, như nhà uốn lượn như sóng, nhà hình tròn, nhà thủng… Ảnh trên Huanqiu. Nhà cong queo ở Sopot, Ba Lan. Tháp...