dịch vụ kỳ quặc

Thuê người tát vào mặt Giống như nhiều người khác, anh Maneesh Sethi có thói quen lướt web khi đang làm việc. Điều này khiến năng suất làm việc của anh bị ảnh hưởng. Khi nhận ra cũng là lúc Maneesh quyết định thuê một người vả vào mặt mình khi anh có ý định […] Những dịch vụ kỳ quặc khó gọi tên

Thuê người tát vào mặt Giống như nhiều người khác, anh Maneesh Sethi có thói quen lướt web khi đang làm việc. Điều này khiến năng suất làm việc của anh bị ảnh hưởng. Khi nhận...