động vật táy máy

Ăn vụng, lục lọi đồ đạc… những hành động này của động vật giống hệt như con người vậy. Tranh thủ tơợ săn ngủ con vật này đến ăn vụng Chú ngan này còn biết ăn cắp tiền Thạch sùng mon men đến chiếc bánh Chiếc balo đang bị đánh cắp Con chim này còn […] Khi động vật táy máy

Ăn vụng, lục lọi đồ đạc… những hành động này của động vật giống hệt như con người vậy. Tranh thủ tơợ săn ngủ con vật này đến ăn vụng Chú ngan này còn biết ăn...