đua bùn

Già trẻ trai gái đủ mọi độ tuổi, giai cấp đã tham gia cuộc thi tổ chức mỗi năm 1 lần này. Ngày 25/4/20111, cuộc chạy đua trên bùn vượt qua sông Blackwater ở Maden, Essex (Anh quốc) lại diễn ra theo đúng quan lệ thường niên. Đông đảo ứng viên tham dự đủ mọi […] Cuộc đua bùn qua sông Malden

Già trẻ trai gái đủ mọi độ tuổi, giai cấp đã tham gia cuộc thi tổ chức mỗi năm 1 lần này. Ngày 25/4/20111, cuộc chạy đua trên bùn vượt qua sông Blackwater ở Maden, Essex...