được giảm giá

Mặc cho tiết trời bên ngoài vô cùng lạnh giá nhưng tại Tây Ban Nha một nhóm những người mua hàng vẫn không ngại chỉ mặc quần chip khi đi mua hàng. Với khẩu hiệu “đi vào không mặc gì và đi ra mới mặc đồ” cửa hàng nổi tiếng Desigual đưa ra lời hứa […] Cởi đồ để được giảm giá

Mặc cho tiết trời bên ngoài vô cùng lạnh giá nhưng tại Tây Ban Nha một nhóm những người mua hàng vẫn không ngại chỉ mặc quần chip khi đi mua hàng. Với khẩu hiệu “đi...