được tái chế

Học sinh của 120 trường tiểu học tại Thượng Hải đã tham gia chiến dịch thu lượm các chai nhựa và đưa chúng tới một nhà máy của hãng Nestle để tái chế. Chiến dịch này nằm trong sự kiện Nestle Waters China Project WET do Ủy ban giáo dục Thượng Hải (Trung Quốc) và […] Nhiều chai nhựa được tái chế trong 8 giờ

Học sinh của 120 trường tiểu học tại Thượng Hải đã tham gia chiến dịch thu lượm các chai nhựa và đưa chúng tới một nhà máy của hãng Nestle để tái chế. Chiến dịch này...