ếch

Chú ếch bắt "kiến ảo" trên điện thoại rất chuẩn và nhanh chóng nhận ra bị đánh lừa. Theo Sohu, trò chơi diệt kiến trên điện thoại di động không chỉ giúp các bạn trẻ giải trí mà còn có thể trở thành màn "biểu diễn" cho các con vật khác. Mới đây một cậu […] Video: Chú ếch xanh “nổi đóa” vì bị lừa

Chú ếch bắt "kiến ảo" trên điện thoại rất chuẩn và nhanh chóng nhận ra bị đánh lừa. Theo Sohu, trò chơi diệt kiến trên điện thoại di động không chỉ giúp các bạn trẻ giải...

Loài ếch Gracixalus quangi có tiếng kêu đặc biệt đa dạng khiến tiếng của chúng nghe như tiếng chim hót. Theo các nhà nghiên cứu, một loài ếch cây mới được phát hiện tại Việt Nam, tên khoa học là Gracixalus quangi, có tiếng kêu đặc biệt đa dạng khiến tiếng của chúng nghe như […] Kỳ lạ: Loài ếch hót như chim ở Việt Nam

Loài ếch Gracixalus quangi có tiếng kêu đặc biệt đa dạng khiến tiếng của chúng nghe như tiếng chim hót. Theo các nhà nghiên cứu, một loài ếch cây mới được phát hiện tại Việt...