em sinh đôi

Là 2 chị em sinh đôi vậy mà cân nặng của họ lại chênh nhau tới 3 lần. Điều kiện thể chất về mặt sinh học là gần như giống nhau, nhưng sự khác biệt về cân nặng của chị em song sinh này lại chênh tới gần 3 lần. Điều đó trở thành một […] Nặng gấp 3 lần người em sinh đôi

Là 2 chị em sinh đôi vậy mà cân nặng của họ lại chênh nhau tới 3 lần. Điều kiện thể chất về mặt sinh học là gần như giống nhau, nhưng sự khác biệt về...