Eyjafjallajokull

Núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland liên lục được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông suốt tuần qua vì đã khiến hàng không thế giới đảo lộn. Tuy nhiên, cách đọc tên núi lửa này như đánh đố người nước ngoài. Eyjafjallajokull khiến hàng không châu Âu tê liệt gần 1 tuần qua. Nhưng […] Giải mã núi lửa Eyjafjallajokull

Núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland liên lục được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông suốt tuần qua vì đã khiến hàng không thế giới đảo lộn. Tuy nhiên, cách đọc tên núi lửa...