gà 4 chân

Chú gà có hai chân bình thường như mọi chú gà khác ở phía trước nhưng có thêm hai chân dính ở phía sau. Ông Arjun Adhikari, chuyên gia thú ý cho biết: “Tật thừa chi cơ bản là do đột biến gen. Nó xảy ra trong quá trình phát triển phôi và điều này […] Chú gà 4 chân kỳ lạ

Chú gà có hai chân bình thường như mọi chú gà khác ở phía trước nhưng có thêm hai chân dính ở phía sau. Ông Arjun Adhikari, chuyên gia thú ý cho biết: “Tật thừa chi...