gắn nhiều logo

1,233 logo quảng cáo đã được gắn kín bức tường cao 10m dài 100m tại Dubai. Bức tường này được gọi là "UAE Logos". Sở dĩ bức tường được gọi là UAE Logos vì tất cả các logo được gắn trên nó đều thuộc các thương hiệu của Các tiểu vương quốc Ả rập thống […] Bức tường gắn nhiều logo nhất

1,233 logo quảng cáo đã được gắn kín bức tường cao 10m dài 100m tại Dubai. Bức tường này được gọi là "UAE Logos". Sở dĩ bức tường được gọi là UAE Logos vì tất cả...