ghế xích đu

Lần hiển linh này khuôn mặt của Chúa xuất hiện một cách rõ ràng. Chúa Jesus lại trở lại và lần này khuôn mặt quen thuộc đó lại xuất hiện trên một chiếc ghế gỗ.  Trước đó, khuôn mặt của Chúa từng xuất hiện trên vô khối các đồ vật như: lông gà, bản đồ […] Chúa Jesus hiển linh trên ghế xích đu

Lần hiển linh này khuôn mặt của Chúa xuất hiện một cách rõ ràng. Chúa Jesus lại trở lại và lần này khuôn mặt quen thuộc đó lại xuất hiện trên một chiếc ghế gỗ. ...