ghép tay

Sau một tai nạn, anh James Byrne, 29 tuổi bị mất ngón tay cái. Anh cũng đã đến bệnh viện ngay lúc đó để nối lại nhưng đã quá muộn. Anh rất buồn và thất vọng. Sau đó bác sĩ khuyên anh có thể nối ngón chân vào ngón tay. Các bác sĩ cũng chia […] Kinh ngạc: ghép ngón chân vào ngón tay

Sau một tai nạn, anh James Byrne, 29 tuổi bị mất ngón tay cái. Anh cũng đã đến bệnh viện ngay lúc đó để nối lại nhưng đã quá muộn. Anh rất buồn và thất...