giáng sinh

Họ sẵn sàng khỏa thân hoặc mặc đồ của ông già Noel tham gia các trò chơi lạ. "Ông già Noel" thi chạy Tại Budapest (Hungary) hàng năm luôn diễn ra một hoạt động đặc biệt trong dịp lễ giáng sinh. Đó là cuộc thi chạy giữa trời đông giá rét và người tham dự […] Giáng sinh của những tín đồ nổi loạn

Họ sẵn sàng khỏa thân hoặc mặc đồ của ông già Noel tham gia các trò chơi lạ. "Ông già Noel" thi chạy Tại Budapest (Hungary) hàng năm luôn diễn ra một hoạt động đặc biệt...

"Ông già Noel" thi chạy Tại Budapest (Hungary) hàng năm luôn diễn ra một hoạt động đặc biệt trong dịp lễ giáng sinh. Đó là cuộc thi chạy giữa trời đông giá rét và người tham dự chỉ mặc “quần chip”, trang điểm thêm mũ và khăn choàng đỏ giống như ông già Noel. Tại Boston, bang […] Giáng sinh của những “tín đồ nổi loạn”

"Ông già Noel" thi chạy Tại Budapest (Hungary) hàng năm luôn diễn ra một hoạt động đặc biệt trong dịp lễ giáng sinh. Đó là cuộc thi chạy giữa trời đông giá rét và người tham dự chỉ...