giống nhau

Chị em song sinh Caroline Paxton và Elizabeth Cooke (28 tuổi, người Anh) có cùng tấm bằng đại học, làm cùng nghề, sở hữu hai chiếc xe hơi giống hệt nhau và cưới cùng ngày. Họ thậm chí mang bầu hai lần đều trùng thời điểm. "Không phải là chúng tôi dự kiến làm mọi […] Sinh đôi giống nhau từ A đến Z

Chị em song sinh Caroline Paxton và Elizabeth Cooke (28 tuổi, người Anh) có cùng tấm bằng đại học, làm cùng nghề, sở hữu hai chiếc xe hơi giống hệt nhau và cưới cùng ngày....