hàng nghìn chiếc chìa khóa

Anh Phil Mortillaro, thợ khóa ở New York, Mỹ, giữ lại tất cả chìa khóa hỏng và biến chúng thành chất liệu trang trí lạ mắt cho cửa hiệu của mình. Hiệu khóa của anh Phill bắt đầu mở cửa từ năm 1968. Tới tháng 10/2010, khi anh thay đổi phong cách trang trí bằng […] Cửa hiệu của hàng nghìn chiếc chìa khóa

Anh Phil Mortillaro, thợ khóa ở New York, Mỹ, giữ lại tất cả chìa khóa hỏng và biến chúng thành chất liệu trang trí lạ mắt cho cửa hiệu của mình. Hiệu khóa của anh Phill...