hành tinh

Khắp nơi trên thế giới đều có những người mũm mĩm hơn mức bình thường và dù họ muốn hay không, họ vẫn trở thành người nổi tiếng nhờ cân nặng của mình. Quốc gia có nhiều người béo nhất Hầu hết dân số ở Nauru là người thừa cân. Ảnh: Oddee.Theo Oddee, Nauru là […] 5 kỷ lục béo nhất hành tinh

Khắp nơi trên thế giới đều có những người mũm mĩm hơn mức bình thường và dù họ muốn hay không, họ vẫn trở thành người nổi tiếng nhờ cân nặng của mình. Quốc gia có...

Một trong những vệ tinh lớn của sao Mộc lại có những mùi lạ, giống như mùi trứng thối. Vệ tinh “lo” là một trong 4 vệ tinh lớn của sao Mộc. Nó nằm trong nhóm “Galilean” gồm 3 thành viên khác là Europa, Ganymede, Callisto. “lo” được tạo nên là do những hoạt động […] Vệ tinh sao mộc có mùi trứng thối

Một trong những vệ tinh lớn của sao Mộc lại có những mùi lạ, giống như mùi trứng thối. Vệ tinh “lo” là một trong 4 vệ tinh lớn của sao Mộc. Nó nằm trong nhóm...