hét to nhất

Tracy Hart (25 tuổi) và Claire Gibbons (21 tuổi) đã cùng nhau hét lớn từ "im lặng". Giọng hét của họ đạt tới ngưỡng 120,1 Decibels. Tracy Hart đến đã có mặt tại Events and Party Hire Exhibition để quảng bá cho công ty sản xuất các đồ dùng sân khấu của cô. Những người […] Cặp đôi hét to nhất

Tracy Hart (25 tuổi) và Claire Gibbons (21 tuổi) đã cùng nhau hét lớn từ "im lặng". Giọng hét của họ đạt tới ngưỡng 120,1 Decibels. Tracy Hart đến đã có mặt tại Events and Party...