Bị vong quậy. – Tác Giả Lee Dan

Câu chuyện mình sắp kể sẽ không quá rùng rợn như bao chuyện khác. Vì vậy các bạn có thể dừng tại đây. Còn những ai muốn mang sự logic hay tương tự để áp đặt vào câu chuyện của mình, mình cũng không màn, bởi vì mình không hề nói láo. Mình có 1…