Nơi nhan sắc đàn ông được tôn vinh

Vùng đất Tây Phi đầy hoang dã là nơi sinh sống của bộ tộc Niger Bo Luoluo, vốn là một nhánh của người Fulani. Cho đến nay, mặc dù cuộc sống hiện đại đã rất phát triển nhưng tại vùng đất Tây Phi ấy, những người cư dân của bộ tộc Niger Bo Luoluo vẫn…