Hóa thạch

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết đây là con nhện cái, sống cách đây khoảng 160 triệu năm ở các khu rừng của phía Bắc Trung quốc, nơi mà khí hậu ấm và mang tính chất nhiệt đới hơn ngày nay. Giáo sư Chung Kun Shih, một thành viên trong đoàn nghiên […] Hóa thạch nhện khổng lồ

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết đây là con nhện cái, sống cách đây khoảng 160 triệu năm ở các khu rừng của phía Bắc Trung quốc, nơi mà khí hậu ấm...

Theo tiết lộ thì đây là bộ hóa thạch của một loài sinh vật biển. Các nhà nghiên cứu hiện đang làm việc tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã phát hiện ra một mẫu hóa thạch có niên đại 525 triệu tuổi. Theo thông tin đưa ra đây là mẫu hóa thạch của một […] Hóa thạch 525 triệu năm ở Trung Quốc

Theo tiết lộ thì đây là bộ hóa thạch của một loài sinh vật biển. Các nhà nghiên cứu hiện đang làm việc tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã phát hiện ra một mẫu...