Đang Hoảng Loạn – Có Ma Dưới Gầm Giường – Kien88

Gia đình khó khăn nên thi đậu vào đại học e ko thuê trọ ở mà thuê ký túc xá. Chỉ mấy chục ngàn/ tháng. Thời gian vừa vào đại học thì ở nhà Cậu Mợ, nhưng thấy mợ ko thích, cậu thương nên nói mình đừng quan tâm. Nhưng thấy nhiều lúc có mình…