3 cái giếng làng – Tác Giả Phong Đạt

Xin chào mọi người. Lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót sơ sài gì thì mọi người đừng ném đá mình nhá. Thấy chấp nhận được thì cho mình xin 1 like cho có động lực viết tiếp truyện khác ha. Mình xin kể câu truyện do mọi người kể lại, truyện…