kho báu

Rất nhiều người đã bỏ mạng ở chốn này nhưng kho vàng vẫn là một bí ẩn khiến người ta săn tìm mãi không ngừng. Trong truyền thuyết của người Anh Điêng, đế quốc Inca là một đất nước vàng và không ít lần người Tây Ban Nha đã “bỏ” đất nước của mình để […] Bí ẩn kho báu của người Inca

Rất nhiều người đã bỏ mạng ở chốn này nhưng kho vàng vẫn là một bí ẩn khiến người ta săn tìm mãi không ngừng. Trong truyền thuyết của người Anh Điêng, đế quốc Inca...