Chết trong nhà 20 năm không ai biết

Trong nhà Vicente Benito, người ta chỉ tìm thấy những đồng peseta, được thay thế bằng đồng euro từ năm 2002 Tờ The Guardian cho hay, cảnh sát, trong nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về ngày qua đời của ông Benito, đã phát hiện  tất cả tiền xu và tiền giấy tìm thấy trong nhà nạn…