Mốt khỏa thân ra đường ở Singapore

Theo tổng kết tại Singapore trung bình mỗi ngày có một người không mặc gì ra đường. Khỏa thân ra đường – 'mốt' ở Singapore? Hiện tượng khỏa thân nơi công cộng đang gia tăng nhanh chóng ở Singapore với 105 vụ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010. Trung bình mỗi ngày có một…