Cách cai thuốc lá kiểu mới

Hút thuốc kiểu này chắc sẽ chảy cả nước mắt nếu mở mắt ra nhìn. Trên thế giới, việc hút thuốc lá ngày càng gia tăng ở cả nam giới và nữ giới. Các quốc gia cũng đang ngày càng siết chặt lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Trong khi đó, trên internet…