kỳ thú

Mặt trăng chuyển màu, tảng băng không chỉ có màu trắng đơn điệu mà còn khoác trên mình những đường kẻ… là những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên thế giới. 1. Cầu vồng lửa Cầu vồng lửa là một hiện tượng quang học kỳ thú. Đó là khi quầng hào quang rực rỡ […] Những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú

Mặt trăng chuyển màu, tảng băng không chỉ có màu trắng đơn điệu mà còn khoác trên mình những đường kẻ… là những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên thế giới. 1. Cầu vồng...