lá và hoa

Bộ sưu tập váy của nhà thiết kế Nicole Dextras lấy chất liệu hoàn toàn từ cây lá tự nhiên, bao gồm hoa, lá, quả, thậm chí là những chiếc gai. Các tác phẩm độc đáo của anh nhấn mạnh vào mối quan hệ đặc biệt giữa cơ thể con người và môi trường. Ảnh […] Thời trang hoa lá

Bộ sưu tập váy của nhà thiết kế Nicole Dextras lấy chất liệu hoàn toàn từ cây lá tự nhiên, bao gồm hoa, lá, quả, thậm chí là những chiếc gai. Các tác phẩm độc...