làm đám cưới lần 6

Đã có hơn 60 người cháu chắt, nhưng cụ ông vẫn quyết chí làm đám cưới lần thứ 6 trong cuộc đời mình. Đó là cụ ông Ahmad Mohamad Isa, người Malaysia, năm nay đã 110 tuổi. Hiện ông đã có hơn 20 người cháu và hơn 40 người chắt, nhưng ông vẫn tiếp tục […] 110 tuổi làm đám cưới lần 6

Đã có hơn 60 người cháu chắt, nhưng cụ ông vẫn quyết chí làm đám cưới lần thứ 6 trong cuộc đời mình. Đó là cụ ông Ahmad Mohamad Isa, người Malaysia, năm nay đã...