lăn bánh xe

300 người có mặt tại Merredin Show (Úc) đã cùng lúc thực hiện hành động lăn bánh xe và đi được quãng đường dài 100m. Tuy nhiên, do một người đã làm đổ bánh xe trong quá trình lăn nên kết quả chỉ được tính cho 299 người. Tất cả những bánh xe hơi được […] 299 người lăn bánh xe cùng lúc

300 người có mặt tại Merredin Show (Úc) đã cùng lúc thực hiện hành động lăn bánh xe và đi được quãng đường dài 100m. Tuy nhiên, do một người đã làm đổ bánh xe...