lang ma

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra cách đây đã 6 năm mà chính tôi đã trải qua. Hồi đó, tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 8, ngỗ nghịch, hay trêu đùa và thường đi chơi về muộn. Nhà tôi ở sau bờ thành QK5 thuộc Tổ Dân Phố […] Làng U Ám – Tác Giả Lạc La

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra cách đây đã 6 năm mà chính tôi đã trải qua. Hồi đó, tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 8, ngỗ nghịch, hay...

Tôi đã định về sớm nhưng sa đà chén rượu, câu chuyện, dứt không nổi, ba giờ chiều mới lên xe. Trên con đê ven sông Hồng thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhẩm tính 70 km vẫn kịp tới Hà Nội trước khi trời tối. Bất ngờ mây đen ập đến. Trời như […] LÀNG MA

Tôi đã định về sớm nhưng sa đà chén rượu, câu chuyện, dứt không nổi, ba giờ chiều mới lên xe. Trên con đê ven sông Hồng thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhẩm...