lặng sâu

Chính xác thì Ivan Zhelezarov đã lặn dưới biển được 50 giờ 2 phút. Ivan Zhelezarov, 27 tuổi là giáo viên bơi lội tại Trung tâm lặn Marina, Bulgaria đã lặn 50 giờ 2 phút dưới biển. Với thành tích này anh đã trở thành người lặn biển mang bình khí nén lâu nhất thế […] Lặn dưới biển hơn 50 giờ

Chính xác thì Ivan Zhelezarov đã lặn dưới biển được 50 giờ 2 phút. Ivan Zhelezarov, 27 tuổi là giáo viên bơi lội tại Trung tâm lặn Marina, Bulgaria đã lặn 50 giờ 2 phút...