lát nhà bằng tiền

Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, Ryan Lange và Emily Belden muốn thay đổi phòng ngủ của họ ở South Loop, Chicago, Mỹ cho mới lạ. Họ đã suy nghĩ và quyết định lát sàn phòng ngủ bằng tiền xu. Trong suốt 4 tháng cặp đôi này đã cẩn thận dùng keo […] Dùng tiền lát sàn phòng ngủ

Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, Ryan Lange và Emily Belden muốn thay đổi phòng ngủ của họ ở South Loop, Chicago, Mỹ cho mới lạ. Họ đã suy nghĩ và quyết...