lễ hội để nện đòn

Một số người trong tham gia vì muốn chứng minh sự can đảm và khả năng chiến đấu, trong khi những người khác muốn nhận được sự tôn trọng của cộng đồng… Đối với hầu hết mọi người, Giáng sinh là thời điểm thiêng liêng để gắn kết mọi người lại với nhau, nhưng với […] Đến lễ hội để nện đòn

Một số người trong tham gia vì muốn chứng minh sự can đảm và khả năng chiến đấu, trong khi những người khác muốn nhận được sự tôn trọng của cộng đồng… Đối với hầu hết...