Nhầm bạn gái thành lợn rừng, bắn cả loạt đạn

Steven Egan, 52 tuổi, cắm trại và đi săn cùng bạn gái Lisa Simmons, để rồi bắn cô vì nhầm lẫn. Steve Clair, văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Flagler ở phía bắc bang Florida, Mỹ, kể: "Ông ta nhìn thấy một con lợn rừng và nghĩ mình đã bắn trúng nên đi tìm. Rồi…