loi sam truyen Maya

Dựa vào những tại liệu tham khảo trên lịch của người Maya, chuyên gia trên cho rằng năm 2012 không phải là ngày tận thế mà chỉ là quá trình chuyển đổi sang một kỉ nguyên mới. Dựa vào những thông điệp của người Maya để lại, nhân loại trước đây vẫn hiểu rằng năm […] Lý giải khác về lời sấm truyền Maya

Dựa vào những tại liệu tham khảo trên lịch của người Maya, chuyên gia trên cho rằng năm 2012 không phải là ngày tận thế mà chỉ là quá trình chuyển đổi sang một kỉ...