Lu gớm kỷ lục Việt Nam

Chiếc lu gốm làm bằng phương pháp xoay tay liền khối cao 1,86m, đường kính miệng 36cm; chu vi miệng 1,10m; chu vi thân giữa 2,33m; chiều dày thân lu 2cm; đường kính nơi thân giữa 72cm, trọng lượng 165kg. Từ tháng 1 đến tháng 6.2010, bằng tay nghề lâu năm của một người thợ…