lưỡi dao

Trong một vụ ẩu đả, lưỡi dao dài 10cm nằm gọn trong đầu của một người đàn ông ở Brazil. 3 năm sau, lưỡi dao đó mới được phẫu thuật đưa ra khỏi vị trí hiểm. Nascimento cầm tấm phim X-quang chụp lưỡi dao ở trong đầu anh.    Edeilson Nascimento, 29 tuổi, hiện đang bình phục dần ở […] Lưỡi dao 10cm nằm gọn trong đầu 3 năm

Trong một vụ ẩu đả, lưỡi dao dài 10cm nằm gọn trong đầu của một người đàn ông ở Brazil. 3 năm sau, lưỡi dao đó mới được phẫu thuật đưa ra khỏi vị trí...