ma ngai

Nguồn Voz Đi tìm sự thật – Phần tiếp theo của “Ngải Miến Điện” Mệt mỏi cả ngày tại chỗ làm, biết bao nhiêu bon chen, xô bồ cứ ập vào tôi. Chỉ mới đó thôi mà tôi đã ra trường được một năm, công việc tìm đến tôi ngẫu nhiên và tình cờ như […] Ma, Quỉ, Ngải Phần 2 – Đi Tìm Sự Thật

Nguồn Voz Đi tìm sự thật - Phần tiếp theo của "Ngải Miến Điện" Mệt mỏi cả ngày tại chỗ làm, biết bao nhiêu bon chen, xô bồ cứ ập vào tôi. Chỉ mới đó thôi mà...

Ngày trước thầy trò tui muốn có thêm ngải để tăng thành công lực,thầy trò phải xuống tận dưới thất sơn núi cấm tìm ngải. ngải máu thật ra là trái tim con người,khi cọp ăn thịt người thì nó kô ăn tim mà tha đi tới 1 nơi bí mật và chôn xuống.Tứ nơi […] Ngải máu

Ngày trước thầy trò tui muốn có thêm ngải để tăng thành công lực,thầy trò phải xuống tận dưới thất sơn núi cấm tìm ngải. ngải máu thật ra là trái tim con người,khi cọp ăn...