những câu chuyện ma xảy ra ở xóm mình – Tác Giả Hoa Tương Tư

1.Bà Ngoại Bà Ngoại mình mất cũng khá lâu rồi ,nhưng hồi còn sống bà bị “dính ” 2 lần .lần đầu là lúc bà khoảng 70 tuổi ,lúc đó bà còn khỏe mạnh lắm .bà ở chung với dì út của mình và con gái của dì hơn 10 tuổi .dì út hay đi…