mạo hiểm nhất

Sống cùng 40 con rắn độc suốt 121 ngày Người đàn ông 45 tuổi người Anh tên là David đã sống chung cùng 40 con rắn độc từ tháng 5/2010 trong một căn phòng chưa đầy 20 mét vuông. David đã phá kỷ lục thế giới khi duy trì được cuộc “sống thử” mạo hiểm […] Những cuộc sống chung mạo hiểm nhất

Sống cùng 40 con rắn độc suốt 121 ngày Người đàn ông 45 tuổi người Anh tên là David đã sống chung cùng 40 con rắn độc từ tháng 5/2010 trong một căn phòng chưa đầy...