Mất của quý

Geraldo Ramos, 45 tuổi đến từ Santiago (Dominica) đã không biết “cậu nhỏ” của mình biến đi đâu mất sau một đêm. Tuy nhiên, hàng xóm thì nói với đài truyền hình Ramos rằng ông ta đã bị một con chó tấn công trong lúc say rượu. Vậy nhưng, Ramos không nhớ gì về chuyện […] Mất “của quý” mà không biết

Geraldo Ramos, 45 tuổi đến từ Santiago (Dominica) đã không biết “cậu nhỏ” của mình biến đi đâu mất sau một đêm. Tuy nhiên, hàng xóm thì nói với đài truyền hình Ramos rằng ông...