mất tích

Hàng ngàn binh lính bỗng mất tích đầy bí ẩn và không một cuộc tìm kiếm nào thành công. Mất tích cả một đội quân 800 người Vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới I, ngày 28/8/1915, hơn 800 lính Anh sau khi được điều động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Garibaldi của […] Những đoàn quân mất tích bí ẩn

Hàng ngàn binh lính bỗng mất tích đầy bí ẩn và không một cuộc tìm kiếm nào thành công. Mất tích cả một đội quân 800 người Vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới I, ngày...