60 tuổi còn bơm ngực để tình tự với… tình đầu

Cụ bà này tên là Wang Qin, sống ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bà vốn là một tiểu thuyết gia trên mạng. Bà Wang Qin giờ đã rất tự tin đi gặp người tình xưa. Được biết, mối tình sâu đậm khiến bà Wang Qin đưa ra quyết định này…