Truyện của mình – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

Đất nhà mình đang ở hiện nay hồi trước là đất của nghĩa trang ,khi cha mẹ với các cô gì chú bác đến đây mua đất thì điều có tổ chức cúng bái bốc mộ hết đi ,nhưng ở nhà sau của mình cách nhau một bức tường thì là nhà hàng xóm mình…