nắp chai dài nhất

Sự kiện này là hoạt động nằm trong "ngày hòa bình và tình hữu nghị" của trường Seaview. Hiệu trưởng nhà trường, bà Susan Speirs cho biết, "Ngày hòa bình và tình hữu nghị" là một chương trình giáo dục kéo dài cả năm dành cho các học sinh trong trường. Ở đó, các học […] Sợi dây tết từ nắp chai dài nhất

Sự kiện này là hoạt động nằm trong "ngày hòa bình và tình hữu nghị" của trường Seaview. Hiệu trưởng nhà trường, bà Susan Speirs cho biết, "Ngày hòa bình và tình hữu nghị" là một...