ngậm miệng

1 lý do kỳ quặc đối với cô bé này là chỉ vì… ngáp quá to. Holly Thompson (17 tuổi, người Anh), không thể “ngậm miệng” trong suốt năm tiếng đồng hồ vì lỡ “ngáp quá to” trong giờ học chính trị ở trường học. Holly Thompson không thể ngậm mồm trong năm tiếng vì… […] Không thể ngậm miệng trong 5 tiếng

1 lý do kỳ quặc đối với cô bé này là chỉ vì… ngáp quá to. Holly Thompson (17 tuổi, người Anh), không thể “ngậm miệng” trong suốt năm tiếng đồng hồ vì lỡ “ngáp quá...