nghiện xúc xích

Ông David Harding, 47 tuổi, sống ở Anh, là người đầu tiên trên thế giới phải đi cai nghiện xúc xích. Ông David và món ăn yêu thích. Ảnh: Oddity. Chứng nghiện ăn xúc xích của ông David bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ đầu năm 2010, khi vợ ông nấu một món ăn […] Cai nghiện xúc xích mất 3.000 USD

Ông David Harding, 47 tuổi, sống ở Anh, là người đầu tiên trên thế giới phải đi cai nghiện xúc xích. Ông David và món ăn yêu thích. Ảnh: Oddity. Chứng nghiện ăn xúc xích của ông...